Contact us

IoT řešení pro chytré nemocnice

Digitalizace se dotýká každého aspektu lidského života. Jinak tomu není ani v nemocnicích. Nové možnosti využití internetu věcí (Internet of Things – IoT) vedou k větší spokojenosti pacientů a umožňují personálu zkvalitňovat poskytovanou péči. Vzhledem k vlivu na optimalizaci lidských zdrojů i podpoře provozního výkonu lze s IoT dosáhnout efektivnějšího využívání prostor a úspory energií. Díky tom…
Digitalizace se dotýká každého aspektu lidského života. Jinak tomu není ani v nemocnicích. Nové možnosti využití internetu věcí (Internet of Things – IoT) vedou k větší spokojenosti pacientů a umožňují personálu zkvalitňovat poskytovanou péči. Vzhledem k vlivu na optimalizaci lidských zdrojů i podpoře provozního výkonu lze s IoT dosáhnout efektivnějšího využívání prostor a úspory energií. Díky tom…