Contact us

Poruchová signalizace Kotelník 2

Nová generace poruchové signalizace Siemens je určena pro signalizaci poruchových a havarijních stavů v kotelně s možností odstavit zařízení z provozu. Kotelník 2 navazuje na úspěch první řady a současně nabízí nové funkce i rozšířené možnosti nastavení. Poruchová signalizace nově nabízí záznam hodnot měřených veličin (například měřiče tepla) a jejich vzdálenou správu.
Nová generace poruchové signalizace Siemens je určena pro signalizaci poruchových a havarijních stavů v kotelně s možností odstavit zařízení z provozu. Kotelník 2 navazuje na úspěch první řady a současně nabízí nové funkce i rozšířené možnosti nastavení. Poruchová signalizace nově nabízí záznam hodnot měřených veličin (například měřiče tepla) a jejich vzdálenou správu.