Contact us

Ukončení výroby výběhových typů servopohonů vzduchotechnických klapek …

Zhruba před třemi lety začala společnost Siemens vyvíjet klapkové pohony nové generace. Tyto pohony mají řadu předností. Snadno nahrazují původní pohony, které se doposud vyráběly souběžně s novými typy. Na konci tohoto roku dojde k ukončení výroby původních výběhových typů. Pro rychlou orientaci v sortimentu klapkových pohonů je přiložena srovnávací tabulka výběhových typů a jejich náhrad. Označe…
Zhruba před třemi lety začala společnost Siemens vyvíjet klapkové pohony nové generace. Tyto pohony mají řadu předností. Snadno nahrazují původní pohony, které se doposud vyráběly souběžně s novými typy. Na konci tohoto roku dojde k ukončení výroby původních výběhových typů. Pro rychlou orientaci v sortimentu klapkových pohonů je přiložena srovnávací tabulka výběhových typů a jejich náhrad. Označe…