Contact us

Sortiment čidel Symaro

Stejně jako se orientujeme podle vjemů našich smyslů, pracuje veškerá regulace na základě hodnot naměřených různými druhy čidel. Bez nadsázky se dá říct, že bez přesných a spolehlivých čidel se neobejde žádný regulační systém. Jejich význam se zvyšuje s komplexností regulace, s rozsahem parametrů a veličin, které regulační systémy řídí.
Stejně jako se orientujeme podle vjemů našich smyslů, pracuje veškerá regulace na základě hodnot naměřených různými druhy čidel. Bez nadsázky se dá říct, že bez přesných a spolehlivých čidel se neobejde žádný regulační systém. Jejich význam se zvyšuje s komplexností regulace, s rozsahem parametrů a veličin, které regulační systémy řídí.