Sortiment čidel Symaro

Stejně jako se orientujeme podle vjemů našich smyslů, pracuje veškerá regulace na základě hodnot naměřených různými druhy čidel. Bez nadsázky se dá říct, že bez přesných a spolehlivých čidel se neobejde žádný regulační systém. Jejich význam se zvyšuje s komplexností regulace, s rozsahem parametrů a veličin, které regulační systémy řídí.
Stejně jako se orientujeme podle vjemů našich smyslů, pracuje veškerá regulace na základě hodnot naměřených různými druhy čidel. Bez nadsázky se dá říct, že bez přesných a spolehlivých čidel se neobejde žádný regulační systém. Jejich význam se zvyšuje s komplexností regulace, s rozsahem parametrů a veličin, které regulační systémy řídí.