Contact us

Digitalizace údržby

Základním úkolem údržby je zvyšování provozní dostupnosti zařízení a minimalizace neplánovaných odstávek. Díky rozvoji elektroniky a senzoriky je možné některé činnosti a měření zautomatizovat a digitalizovat. Tento trend přispívá k rozvoji „condition monitoringu“, tedy sběru dat o aktuálním stavu zařízení, který představuje jeden z hlavních nástrojů prediktivní údržby.
Digitalizace údržby
Základním úkolem údržby je zvyšování provozní dostupnosti zařízení a minimalizace neplánovaných odstávek. Díky rozvoji elektroniky a senzoriky je možné některé činnosti a měření zautomatizovat a digitalizovat. Tento trend přispívá k rozvoji „condition monitoringu“, tedy sběru dat o aktuálním stavu zařízení, který představuje jeden z hlavních nástrojů prediktivní údržby.