Contact us

Opravy dílů

Společnost Siemens zajišťuje opravy a pravidelnou údržbu komponent přímo ve vlastních servisních centrech v České republice, popř. přímo ve výrobních závodech. Na opravované díly jsou kladeny stejné technologické a kvalitativní nároky jako na nově vyráběné díly. Tímto je zajištěna jejich vysoká spolehlivost po provedené opravě.
a
Společnost Siemens zajišťuje opravy a pravidelnou údržbu komponent přímo ve vlastních servisních centrech v České republice, popř. přímo ve výrobních závodech. Na opravované díly jsou kladeny stejné technologické a kvalitativní nároky jako na nově vyráběné díly. Tímto je zajištěna jejich vysoká spolehlivost po provedené opravě.