Contact us

Komplexní portfolio výrobků vysokého napětí

Komplexní portfolio Siemens pro oblast vysokého napětí umožňuje hospodárnou, bezpečnou i efektivní distribuci elektrické energie a optimální rozložení výkonu. Nabízíme řešení pro energetiku, průmyslové aplikace, budovy i energeticky účinnou infrastrukturu měst.
rozvaděče
Komplexní portfolio Siemens pro oblast vysokého napětí umožňuje hospodárnou, bezpečnou i efektivní distribuci elektrické energie a optimální rozložení výkonu. Nabízíme řešení pro energetiku, průmyslové aplikace, budovy i energeticky účinnou infrastrukturu měst.