Contact us

Ochrany pro digitální rozvodny

Systémy ochrany jsou nezbytné pro provozovatele sítí, výrobce elektřiny a průmyslové podniky všech odvětví. Již více než 100 let Siemens nabízí úspěšné a inovativní technologie ochrany SIPROTEC a Reyrolle. Dlouhodobá spokojenost zákazníků s produkty, službami a partnerstvím se skutečným globálním hráčem ukazuje Siemens jako ideálního partnera pro překonání výzev digitální budoucnosti.
Ochrany pro digitální rozvodny
Systémy ochrany jsou nezbytné pro provozovatele sítí, výrobce elektřiny a průmyslové podniky všech odvětví. Již více než 100 let Siemens nabízí úspěšné a inovativní technologie ochrany SIPROTEC a Reyrolle. Dlouhodobá spokojenost zákazníků s produkty, službami a partnerstvím se skutečným globálním hráčem ukazuje Siemens jako ideálního partnera pro překonání výzev digitální budoucnosti.