Contact us

Mikrosystémy

Malé řídicí systémy LOGO! a SIMATIC S7-1200. Pro tato zařízení se vžil název Mikrosystémy, tj. cenově výhodné řídicí prvky pro širokou třídu aplikací spodní části výkonnostního spektra se základní společnou myšlenkou jednoduchosti řešení, ovládání i programování.
Malé řídicí systémy LOGO! a SIMATIC S7-1200. Pro tato zařízení se vžil název Mikrosystémy, tj. cenově výhodné řídicí prvky pro širokou třídu aplikací spodní části výkonnostního spektra se základní společnou myšlenkou jednoduchosti řešení, ovládání i programování.