Spolehlivá ochrana strojních zařízení

Provozní pohotovost strojů a zařízení je předpokladem pro dosažení maximální produktivity. Delší výpadky produkce nemusí být pouze drahé, ale mohou také znamenat ztrátu důvěry zákazníků. Proto by měli být stroje a zařízení spolehlivě chráněny proti přetížení. V případě výpadku odpojí jističe zařízení rychle od napájecí sítě, a zabrání tak vzniku nákladných škod. Jistič SIRIUS 3RV2 poskytne optimál…
Provozní pohotovost strojů a zařízení je předpokladem pro dosažení maximální produktivity. Delší výpadky produkce nemusí být pouze drahé, ale mohou také znamenat ztrátu důvěry zákazníků. Proto by měli být stroje a zařízení spolehlivě chráněny proti přetížení. V případě výpadku odpojí jističe zařízení rychle od napájecí sítě, a zabrání tak vzniku nákladných škod. Jistič SIRIUS 3RV2 poskytne optimál…