Contact us

Spolehlivá ochrana proti přetížení a zkratu

Provozní spolehlivost strojů a zařízení je předpokladem pro dosažení maximální produktivity. Stroje a zařízení by proto měly být spolehlivě chráněny proti přetížení. V případě přetížení nebo zkratu odpojí jističe zařízení rychle od napájecí sítě, a zabrání tak vzniku nákladných škod. Jističe SIRIUS 3RV2 poskytnou optimální ochranu motorů ve všech průmyslových odvětvích a infrastruktuře.
Jistice SIRIUS
Provozní spolehlivost strojů a zařízení je předpokladem pro dosažení maximální produktivity. Stroje a zařízení by proto měly být spolehlivě chráněny proti přetížení. V případě přetížení nebo zkratu odpojí jističe zařízení rychle od napájecí sítě, a zabrání tak vzniku nákladných škod. Jističe SIRIUS 3RV2 poskytnou optimální ochranu motorů ve všech průmyslových odvětvích a infrastruktuře.