Contact us

SIRIUS Control

SIRIUS Control nabízí komplexní produktové portfolio spínacích přístrojů. Stykače, stykačové kombinace, jističe k ochraně motorů nebo transformátorů, jisticí nadproudová relé pro výkony motorů do 250 kW jsou připravené pro použití ve vašich aplikacích. Předností je modularita, kombinovatelnost v rozvaděči, vysoká zkratová odolnost, napájecí systémy a unifikované příslušenství.
SIRIUS Control
SIRIUS Control nabízí komplexní produktové portfolio spínacích přístrojů. Stykače, stykačové kombinace, jističe k ochraně motorů nebo transformátorů, jisticí nadproudová relé pro výkony motorů do 250 kW jsou připravené pro použití ve vašich aplikacích. Předností je modularita, kombinovatelnost v rozvaděči, vysoká zkratová odolnost, napájecí systémy a unifikované příslušenství.