Contact us

Průmyslová identifikace a lokalizace

Výroba v digitálním podniku vyžaduje naprostou transparentnost průmyslových procesů a vysokou úroveň customizace. Řešení společnosti Siemens propojují skutečný a digitální svět – otevírají tak nové příležitosti k získání vyšší přidané hodnoty v celém výrobním i dodavatelském řetězci. Siemens nabízí unikátní portfolio pro průmyslovou komunikaci a lokalizaci. Díky začlenění do konceptu TIA (Totally …
Industrial Identification and Locating
Výroba v digitálním podniku vyžaduje naprostou transparentnost průmyslových procesů a vysokou úroveň customizace. Řešení společnosti Siemens propojují skutečný a digitální svět – otevírají tak nové příležitosti k získání vyšší přidané hodnoty v celém výrobním i dodavatelském řetězci. Siemens nabízí unikátní portfolio pro průmyslovou komunikaci a lokalizaci. Díky začlenění do konceptu TIA (Totally …