Contact us

Přídavné moduly SITOP – vyšší dostupnost systému a univerzální ochrana

Samotná kvalita napájecího zdroje nemůže zaručit nepřerušené napájení v rozvodech napětí 24 V. Provoz zařízení mohou zastavit výpadky dodávek elektrické energie, extrémní výkyvy síťového napětí nebo porucha připojeného zařízení. Díky tomu pak dochází k nemalým finančním nákladům. Proto potřebují procesy a zařízení, která jsou obecně důležitá pro podnikání společnosti, další ochranná opatření. Příd…
Přídavné moduly SITOP: rozšiřující moduly pro vyšší dostupnost systému a kompletní všestrannou ochranu
Samotná kvalita napájecího zdroje nemůže zaručit nepřerušené napájení v rozvodech napětí 24 V. Provoz zařízení mohou zastavit výpadky dodávek elektrické energie, extrémní výkyvy síťového napětí nebo porucha připojeného zařízení. Díky tomu pak dochází k nemalým finančním nákladům. Proto potřebují procesy a zařízení, která jsou obecně důležitá pro podnikání společnosti, další ochranná opatření. Příd…