Contact us

TIA – plně integrovaná automatizace napříč celým podnikem

Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) propojuje celou řadu inženýrských nástrojů do jedné platformy, která se snadno používá. Obsahuje podporu digitalizace pracovních postupů od digitálního návrhu přes integrovaný inženýring až po transparentní procesy a analytickou práci s daty během všech fází, kterými projekt prochází.
TIA portal
Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) propojuje celou řadu inženýrských nástrojů do jedné platformy, která se snadno používá. Obsahuje podporu digitalizace pracovních postupů od digitálního návrhu přes integrovaný inženýring až po transparentní procesy a analytickou práci s daty během všech fází, kterými projekt prochází.