Contact us

Zajistěte si účinné hospodaření s energiemi v celém podniku se systéme…

Pomůže vám podrobně vizualizovat toky energie a údaje o spotřebě ve vašich procesech, přiřadit je k příslušným zákazníkům nebo nákladovým střediskům a identifikovat případné příčiny změn. Vyhodnocujte opatření zavedená v zájmu energetické účinnosti, optimalizujte nákupy energií a porovnejte energetickou účinnost v různých závodech a lokalitách - transparentním způsobem, který obstojí i v budoucnu,…
SIMATIC Energy Manager PRO – systém řízení hospodaření s energiemi certifikovaný dle ISO 50001
Pomůže vám podrobně vizualizovat toky energie a údaje o spotřebě ve vašich procesech, přiřadit je k příslušným zákazníkům nebo nákladovým střediskům a identifikovat případné příčiny změn. Vyhodnocujte opatření zavedená v zájmu energetické účinnosti, optimalizujte nákupy energií a porovnejte energetickou účinnost v různých závodech a lokalitách - transparentním způsobem, který obstojí i v budoucnu,…