Contact us

Vzdálené terminálové jednotky RTU pro všechny účely

Vzdálené terminálové jednotky (RTU) jsou obvykle umístěny v rozvaděčích s potřebou dálkového ovládání. Řídí a monitorují široce rozptýlené měřicí body. Portfolio společnosti Siemens nabízí různé RTU jednotky v závislosti na složitosti dané technologie.
Vzdálená terminálová jednotka RTU
Vzdálené terminálové jednotky (RTU) jsou obvykle umístěny v rozvaděčích s potřebou dálkového ovládání. Řídí a monitorují široce rozptýlené měřicí body. Portfolio společnosti Siemens nabízí různé RTU jednotky v závislosti na složitosti dané technologie.