Přihlaste se do soutěže Cena Wernera von Siemense

Hledáme nejlepší diplomové, disertační a vědecké práce v technických a přírodovědných oborech. Mezi studenty, vědce a vedoucí prací rozdáme téměř 1 000 000 Kč. Uzávěrka přihlášek 30. 11. 2023.
Cena Wernera von Sieemense
Hledáme nejlepší diplomové, disertační a vědecké práce v technických a přírodovědných oborech. Mezi studenty, vědce a vedoucí prací rozdáme téměř 1 000 000 Kč. Uzávěrka přihlášek 30. 11. 2023.