Contact us

Tech Talk Series 5:
verdeel de controle met gebruikersrechten

De laatste stap naar een veilig netwerk: rechten uitdelen. Ons nieuwe procescontrolesysteem PCS neo kent enkel de hoogstnoodzakelijke rechten toe aan personen en applicaties. En die rechten zijn verdeeld over alle objecten.