Contact us

Spare parts pooling

Vandaag is de wisselstukkenproblematiek in vele bedrijven aan de orde. Sommige spare parts roteren nauwelijks of zelfs niet. Zij vormen niets anders dan ”dood kapitaal”. Nochtans gaan ze vaak gepaard met hoge aankoopkosten.
Visual analytics
Vandaag is de wisselstukkenproblematiek in vele bedrijven aan de orde. Sommige spare parts roteren nauwelijks of zelfs niet. Zij vormen niets anders dan ”dood kapitaal”. Nochtans gaan ze vaak gepaard met hoge aankoopkosten.