Contact us

Systemen voor laagspannings-stroomverdeling

De trend naar intelligente netwerking van gebouwen en steeds meer geautomatiseerde industriële installaties vergt flexibele stroomverdeelsystemen die kunnen communiceren. De technische vereisten worden strenger en de eisen die door de normen worden opgelegd, worden complexer.
De trend naar intelligente netwerking van gebouwen en steeds meer geautomatiseerde industriële installaties vergt flexibele stroomverdeelsystemen die kunnen communiceren. De technische vereisten worden strenger en de eisen die door de normen worden opgelegd, worden complexer.