Intelligente infrastructuren

Hoe verstedelijking vorm geeft aan de planeet. Elke week groeit het bevolkingsaantal van steden verder aan met 1,5 miljoen inwoners. Tegen 2050 zal meer dan twee derde van de wereldbevolking uit stadsbewoners bestaan, waar dat in 1950 nog slechts een derde was.