1810-shi-175-years-pointer-telegraph-stage.jpg

Een rechtstreekse lijn naar de toekomst

Tot de jaren 1850 reisde informatie even snel als de snelste vervoersmiddelen. Voor intercontinentale communicatie betekende dat een vertraging van weken, zo niet maanden. Daar kwam echter verandering in met de komst van de elektrische telegrafie. Met de wijzertelegraaf effende Siemens de weg naar moderne communicatie.