Contact us

Elektrische mobiliteit in de stad – sinds 1881

Halfweg de 19e eeuw begon de wereld te verstedelijken. Met de industriële revolutie evolueerden steden tot uitgestrekte metropolen. Hierdoor hadden verkeersplanners nieuwe ideeën nodig. Een van die nieuwe ideeën was de elektrische tram van Siemens. Een echt succesmodel – tot op vandaag.