Contact us

Een idee dat voor een stroomversnelling zorgde

Vandaag vinden we de beschikbaarheid van elektriciteit iets vanzelfsprekend. Vroeger was dat natuurlijk niet het geval: de opwekking en distributie liep niet van een leien dakje. Vroege generatoren en batterijen leverden maar weinig stroom en bleven kleinschalig. Het was Werner von Siemens die daar verandering in bracht met een ingenieuze uitvinding die de elektrische revolutie mogelijk maakte.