Cầu dao tự động dạng khối SINOVA MCCB 3VJ

Cầu dao tự động dạng khối SINOVA MCCB 3VJ với bộ điều khiển bảo vệ từ nhiệt mang lại giải pháp hoàn hảo trong các lĩnh vực công nghiệp, tòa nhà, cơ sở hạ tầng và lưới điện. SINOVA MCCB 3VJ là sự lựa chọn hiệu quả cho giải pháp phân phối điện với chi phí kinh tế. Sản phẩm đảm bảo sự bảo vệ cho con người và nhà máy với những tính năng đơn giản, mang lại lợi ích tối đa cho người sử dụng. 
3VJ Molded Case Circuit Breakers
Cầu dao tự động dạng khối SINOVA MCCB 3VJ với bộ điều khiển bảo vệ từ nhiệt mang lại giải pháp hoàn hảo trong các lĩnh vực công nghiệp, tòa nhà, cơ sở hạ tầng và lưới điện. SINOVA MCCB 3VJ là sự lựa chọn hiệu quả cho giải pháp phân phối điện với chi phí kinh tế. Sản phẩm đảm bảo sự bảo vệ cho con người và nhà máy với những tính năng đơn giản, mang lại lợi ích tối đa cho người sử dụng.