Công tắc tơ cho tụ bù 3MT7

Công tắc tơ cho tụ bù SINOVA 3MT7 là một giải pháp tiết kiệm chi phí và đáng tin cậy để chuyển đổi tụ điện 3 pha. Phạm vi toàn diện của công tắc tơ cung cấp lựa chọn tối ưu cho các ứng dụng điều chỉnh hệ số công suất.
SINOVA 3VJ Molded Case Circuit Breakers
Công tắc tơ cho tụ bù SINOVA 3MT7 là một giải pháp tiết kiệm chi phí và đáng tin cậy để chuyển đổi tụ điện 3 pha. Phạm vi toàn diện của công tắc tơ cung cấp lựa chọn tối ưu cho các ứng dụng điều chỉnh hệ số công suất.