Contact us

Пристрій контролю якості електроенергії SICAM P855

Багатофункціональний пристрій SICAM P855 використовується для збору, відображення і передачі електричних величин, наприклад, змінної напруги і струму, потужності, гармоніки і т. д. Вимірювані величини і події реєструються і обробляються відповідно до вимог стандарту якості електроенергії МЕК 61000-4-30. Отримані величини можуть виводитися на АРМ або в систему автоматизації/SCADA систему через кому…
SICAM P855
Багатофункціональний пристрій SICAM P855 використовується для збору, відображення і передачі електричних величин, наприклад, змінної напруги і струму, потужності, гармоніки і т. д. Вимірювані величини і події реєструються і обробляються відповідно до вимог стандарту якості електроенергії МЕК 61000-4-30. Отримані величини можуть виводитися на АРМ або в систему автоматизації/SCADA систему через кому…