Contact us

Gelecek için Tasarlanmış Trafo Merkezleri

Güç kaynağının merkezi dijitalleşiyor. Dijitalleştirilen trafo merkezleri tüm elektrik şebekesinden değerli veriler topluyor. Bu, güç kaynağı merkezinin aynı zamanda enerji verileri haberleşmesinin de merkezi olabileceği ve katma değer yaratabileceği anlamına geliyor.