Contact us
Gelecekteki enerji sistemlerinin omurgasını şekillendirme

Gelecekteki enerji sistemlerinin omurgasını şekillendirme

Giderek artan karbonsuzlaştırma, dağıtık ve dijitalleştirilmiş enerji ortamı, iletim sistemi operatörleri için yeni zorluklar yaratıyor: Hem teknik temellerin hem de iş süreçlerinin yeni koşullara uyarlanması gerekiyor. Siemens’in holistik yaklaşımı, elektriğin her zaman güvenli ve emniyetli bir şekilde herkes için erişilebilir olmasını sağlar.