Contact us

İhbar Kanalları "Tell Us" - "Bize Bildirin" ve “Ombudsman”

Dahili ve harici paydaşlarımız için, güvenilir raporlama kanalları ve ihbarda bulunan çalışanların misillemeye karşı korunması verimli bir mevzuata uyum sistemi için gereklidir; çünkü olası bir uygunsuz davranışın raporlanmasını, etraflıca araştırılmasını ve aydınlatılmasını sağlamaya yardımcı olur.
Dahili ve harici paydaşlarımız için, güvenilir raporlama kanalları ve ihbarda bulunan çalışanların misillemeye karşı korunması verimli bir mevzuata uyum sistemi için gereklidir; çünkü olası bir uygunsuz davranışın raporlanmasını, etraflıca araştırılmasını ve aydınlatılmasını sağlamaya yardımcı olur.