Contact us

Daha iyi bir yarın için bugünü dönüştürmek

Sürdürülebilirlik, işimizin ayrılmaz bir parçası, DNA'mızda var. Müşterilerimizi sürdürülebilir büyüme ve endüstrilerini dönüştürmeleri için güçlendiriyoruz. DEGREE çerçevemizle; çevre, sosyal ve yönetişim gibi temel konularda tüm paydaşlarımızın yararına stratejik hedefler belirliyoruz.