Karmaşık konturları etkili bir şekilde programlayın