ศูนย์ฝึกอบรม

ซีเมนส์ อินดัสตรี ยึดมั่นในคุณภาพและความเป็นเลิศ ศูนย์ฝึกอบรมในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปี 2541 เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศ ด้วยการสนับสนุนจากศูนย์ฝึกอบรมสาขาใหญ่ ณ เมืองนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมนี ศูนย์ฝึกอบรม SITRAIN™ ประเทศไทยจึงสามารถจัดโปรแกรมการฝึกอบรมที่หลากหลายเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระบบส่งกำลังขับ ซึ่งประกอบด้วยคอร์สฝึกอบรม SIMATIC PLC : SIMATIC S7, TIA…
Image
ซีเมนส์ อินดัสตรี ยึดมั่นในคุณภาพและความเป็นเลิศ ศูนย์ฝึกอบรมในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปี 2541 เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศ ด้วยการสนับสนุนจากศูนย์ฝึกอบรมสาขาใหญ่ ณ เมืองนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมนี ศูนย์ฝึกอบรม SITRAIN™ ประเทศไทยจึงสามารถจัดโปรแกรมการฝึกอบรมที่หลากหลายเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระบบส่งกำลังขับ ซึ่งประกอบด้วยคอร์สฝึกอบรม SIMATIC PLC : SIMATIC S7, TIA…