Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

การนำระบบดิจิตัลมาใช้

ซีเมนส์ โดยย่อ

โลกของเราเชื่อมต่อกันมากขึ้นกว่าที่เคยเป็น อุปกรณ์และเครื่องจักรอัจฉริยะหลายพันล้านชิ้นสร้างข้อมูลจำนวนมหาศาล ทำให้เกิดเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและโลกเสมือนจริง การเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมหาศาลเหล่านี้ให้เกิดมูลค่าคือปัจจัยสำคัญของการประสบความสำเร็จ ชมวิดีโอเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำระบบดิจิตัลมาใช้…

พบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นระบบดิจิตัลที่ซีเมนส์พร้อมนำเสนอในวันนี้สำหรับโลกแห่งอนาคต - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

โดยย่อ

รู้จริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตัลของคุณ

MindSphere คือแพลตฟอร์มระบบคลาวด์แบบเปิดจากซีเมนส์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบปฏิบัติการ IoT ที่ทรงพลังพร้อมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและความสามารถในการเชื่อมต่อ เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา แอปพลิเคชันและบริการต่างๆ เพื่อช่วยในการประเมินและใช้ประโยชน์จากข้อมูลของคุณและเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ล้ำสมัย เพิ่มประสิทธิภาพและปรับแต่งทรัพยากรของคุณให้เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มเวลาในการให้บริการสูงสุด

ในเชิงลึก

การก้าวกระโดดแบบดิจิตัล - บรรลุประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นโดยการผสานโลกแห่งความเป็นจริงและโลกเสมือนจริงเข้าด้วยกัน

โลกของเรากำลังเพิ่มความเป็นดิจิตัลมากขึ้น จากอุปกรณ์ส่วนบุคคลไปจนถึงระบบที่ซับซ้อนในอุตสาหกรรม

เซนเซอร์และหัวขับวาล์วในกังหันแก๊ส รถไฟหรือโรงงานผลิตจะรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบสภาพ ควบคุมการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการโดยใช้ความเป็นไปได้ของระบบดิจิตัลแฝดและการทำโมเดลข้อมูลที่สอดคล้องกัน อัลกอริธึมขั้นสูง การประมวลผลกำลังสูง การเชื่อมต่อที่ดีขึ้นและการจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ทั้งหมดจะช่วยทำให้เกิดระบบอัจฉริยะ การรู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องใช้ชุดทักษะที่เป็นลักษณะเฉพาะ ซีเมนส์มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม โดเมนและความรู้ด้านดิจิตัลเพื่อสร้างการปรับปรุงประสิทธิภาพทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการผลิตและการปฏิบัติงานไปจนถึงการบำรุงรักษา

ดิจิตัลแฝด (Digital Twin)

การออกแบบและวิศวกรรม - ช่วยเร่งรัดการออกแบบผลิตภัณฑ์และลดเวลาในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด

เทคโนโลยีการจำลองแบบดิจิตัลจะช่วยเร่งเวลาในการออกแบบโรงงาน การติดตั้งและการทดสอบการใช้งาน รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการวางแผนการผลิตทั้งหมด ผลิตภัณฑ์หลายอย่างสามารถเปรียบเทียบ ทดสอบ และประเมินผลแบบเสมือนจริงได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ

ปรับแต่งระบบให้เหมาะสมที่สุด

การผลิตและการดำเนินงาน - เทคโนโลยีดิจิตัลจะเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นสูงสุด

อุปกรณ์หลายตัวในระบบและโรงงานจะสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้อย่างชาญฉลาดเพื่อสื่อสารกับแต่ละส่วนและแลกเปลี่ยนข้อมูลในแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์ข้อมูลนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบเพื่อความยืดหยุ่นที่เพิ่มมากขึ้น ประสิทธิภาพและการปรับตัวในการตอบสนองต่อการหยุดชะงักที่คาดไม่ถึง

 

การเรียนรู้ด้วยเครื่องจะทำให้ระบบที่ซับซ้อนมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่มีการเข้าแทรกแซงของมนุษย์ ผ่านการใช้ข้อมูล การประมวลผลประสิทธิภาพสูงและอัลกอริทึมอัจฉริยะขั้นสูง เช่น กังหันลมสามารถเพิ่มผลผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการเปรียบเทียบข้อมูลการดำเนินงานกับข้อมูลสภาพอากาศและทำการปรับเปลี่ยนตามที่จำเป็น

การบำรุงรักษาและการบริการ - การวิเคราะห์แบบอัจฉริยะเพื่อลดช่วงการหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุด

บริการดิจิตัลจะตรวจหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์ข้อมูลที่ชาญฉลาดจะช่วยให้สามารถระบุรูปแบบและคาดการณ์ถึงช่วงเวลาที่อาจเกิดการหยุดการทำงานได้ การหยุดทำงานที่เหลือน้อยที่สุดจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ด้วยบริการควบคุมวงจรการใช้งาน  

กรณีศึกษา

ดิจิตัลคืออนาคต

ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้า เครือข่ายการขนส่งหรือโรงงานในเชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม การนำระบบดิจิตัลมาใช้จะทำให้การผลิต ระบบพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชื่อถือได้ และไม่ตกยุค

การนำระบบดิจิตัลมาใช้จะเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างไร

From the very first conception of a product, digitalization can help to improve the efficiency, accuracy and time-to-market of the final product. See how Siemens helped Maserati to save 30% on development time for the development of the Maserati Ghibli.

สิงตีพิมพ์

การสำรวจเกี่ยวกับการนำระบบดิจิตัลมาใช้

ซีเมนส์ได้ทำการสำรวจลูกค้าเกี่ยวกับการนำระบบดิจิตัลมาใช้ในหลายประเทศ

image

ดาวน์โหลดการสำรวจการนำระบบดิจิตัลมาใช้ของลูกค้า

ข่าวและวีดีโอ

ก้าวทันเหตุการณ์ด้วยข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการนำระบบดิจิตัลมาใช้

Subscribe to our pictures of the future newsletter
Subscribe