ความยั่งยืนอันเป็นผลมาจากค่านิยมของบริษัท: รับผิดชอบ เป็นเลิศ และสร้างสรรค์นวัตกรรม

ที่ซีเมนส์ เราให้คำจำกัดความของคำว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่าเป็นหนทางที่จะสร้างความเติบโตในระยะยาวและมีผลกำไร

บทนำ

การปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน – ความสนใจของคนยุคหน้า

การปฏิบัติงานเพื่อความยั่งยืนของเราถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการนำ Siemens Strategy Program Vision 2020 ไปใช้ปฏิบัติให้เป็นผลสำเร็จ ความเข้าใจในเรื่องของความยั่งยืนล้วนตั้งอยู่บนค่านิยมของบริษัทของเราอันได้แก่ รับผิดชอบ เป็นเลิศ สร้างสรรค์นวัตกรรม ที่ซีเมนส์ เราให้คำจำกัดความของคำว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่าเป็นหนทางที่จะสร้างความเติบโตในระยะยาวและมีผลกำไร เพื่อให้เป็นเช่นนั้น เราได้ปรับตัวให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 2030 ของสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development) ในขณะที่ภายในบริษัท เราพยายามสร้างความสมดุลระหว่างคน สิ่งแวดล้อม และผลกำไร

image

Business to Society

ในขณะที่แผนปฏิบัติการ 2030 ของสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นจุดยืนในเวทีโลกของเรา เราพยายามที่จะสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนต่อสังคมและทำสิ่งที่สำคัญให้เป็นจริง เราได้พัฒนาวิธีการ "Business to Society" เพื่อประเมินและวัดผลกระทบของซีเมนส์ที่มีต่อโครงการ ไซต์งาน ประเทศ และระดับโลก ข้อมูลเชิงลึกนี้จะช่วยให้เราทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการและผลลัพธ์จากทั่วโลก

CSR ในประเทศไทย

ซีเมนส์กับโครงการ CaringHands

ซีเมนส์มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการดำรงชีวิตของผู้คนในประเทศที่เราดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น เราไม่เพียงดำเนินการผ่านวิธีการ Business to Society ของเรานั้น แต่เรายังดำเนินการผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) อีกด้วย

image

ในประเทศไทย โครงการ "Caring Hands" ประจำปีของเราได้เปิดโอกาสให้พนักงานของเราได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือการบรรเทาภัยพิบัติ

นับตั้งแต่ที่เราได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่าหนึ่งทศวรรษ เราตอบแทนสังคมไทยผ่านกิจกรรมมากมายหลายอย่าง พนักงานของซีเมนส์ได้ทำกิจกรรมดี ๆ หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคอุปกรณ์การศึกษา การปลูกป่าชายเลน การไปเยี่ยมบ้านพักคนชรา หรือกิจกรรมด้านการศึกษา เป็นต้น

เรื่องเด่น

เรื่องราวความสำเร็จจากการปฏิบัติงานเพื่อความยั่งยืนของเรา

การดำเนินงานที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon-neutraloperations)

0 %

ของไซต์งานในเยอรมนีของเราใช้พลังงานสีเขียว 100%

> 400 k

ตันหนึ่งปีหลังจากเริ่มโครงการ CO2-neutral ของซีเมนส์

> 20 mil.

ยูโรต่อปีนับตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนในโครงการประหยัดพลังงาน

การฝึกอบรมด้านอาชีพและการให้ความรู้ด้านวิชาชีพที่ซีเมนส์

การดูแลผลิตภัณฑ์

การให้คะแนนและการจัดอันดับ

ความมุ่งมั่นอันยอดเยี่ยม

ความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของซีเมนส์เป็นที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างอันจะเห็นได้จากการให้คะแนนและการจัดอันดับสำคัญจำนวนมาก สำหรับเรา การยอมรับนี้เป็นทั้งเครื่องตอกย้ำถึงกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา ตลอดจนมาตรฐานที่เรามุ่งมั่นจะพัฒนาไปให้ถึง

image

Clean200

Siemens ranks #1 on the 2017 Carbon Clean 200 list

Produced by Corporate Knights and As You Sow, the Clean 200 uses Bloomberg’s New Energy Financial (BNEF) database to rank the 200 largest publicly listed companies in the world according to their clean energy revenues.

 

> Clean200 Website

image

2017 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World

Siemens ranked N°1

Annual ranking of corporate sustainability performance for global mid, large and mega-cap companies, released each January at the World Economic Forum in Davos and published in the leading media including Forbes. Ranking methodology is based on 14 key performance indicators covering resource, employee and financial management, and supplier performance.

 

> Corporate Knights Website

image

RobecoSAM/Dow Jones Sustainability Index

Siemens awarded nine top ratings

Siemens is a member of the DJSI World Index of RobecoSAM/Dow Jones Sustainability Indices for the 17th consecutive year and hence one of the most sustainable companies in our industry.

The Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) launched in 1999, are the most recognized indices evaluating the sustainability performance of the largest 2,500 companies listed on the Dow Jones Global Total Stock Market Index.  

 

> DJSI Website

image

CDP

Siemens receives rating A

We responded to the climate change and supply chain assessment to explain how we are reduce our greenhouse gas emissions and mitigate climate change risks while at the same time motivating our suppliers to disclose information on how they are approaching climate and water risks and opportunities.

CDP is a not-for-profit that runs the global disclosure system for investors, companies, cities, states and regions to manage their environmental impacts.

 

> CDP Website

image

FTSE4good

Siemens is a member of the FTSE4Good Index Series

Financial  Times Stock Exchange (FTSE) included Siemens in its FTSE4Good series. FTSE4Good is designed to identify companies that demonstrate strong Environmental, Social and Governance (ESG) practices, measured against globally recognized standards.

 

> FTSE4good Website

image

Oekom

Siemens is classified as „Prime“

Due to this certification Siemens’s shares on the stock market qualify for an investment from an ecological and social perspective.

Oekom research AG is the German market-leading provider of information for social and environmental performances of companies and industries.

 

> Oekom Website

image

Ecovadis

Siemens achieved the „Silver recognition level“

EcoVadis operates a collaborative platform providing Supplier Sustainability Ratings for global supply chains. The Ecovadis assessment methodology covers 150 purchasing categories, 110 countries, and 21 CSR indicators. More than 20,000 companies use EcoVadis aiming at reducing risk, drive innovation and foster transparency and trust between trading partners.

 

> Ecovadis Website

 

การหารือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เราส่งเสริมให้มีการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราตามปกติ

การหารือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงซีเมนส์ เพราะเป็นการสร้างคุณค่าสำหรับทั้งสองฝ่ายผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน นี่เป็นสิ่งสำคัญต่อการทำกิจกรรมทางธุรกิจของเราให้ถูกต้องตามกฎหมายและตามระเบียบของสังคม และมีส่วนในการปรับปรุงเงื่อนไขทางธุรกิจได้ดีขึ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ลูกค้า นักลงทุน ซัพพลายเออร์ พนักงาน ชุมชน ผู้กำหนดนโยบาย สื่อ องค์กรนอกภาครัฐ องค์กรธุรกิจ และสถาบันการศึกษา

image

ข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์

นวัตกรรมและข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

รายละเอียดและข่าวสารที่น่าสนใจส่งตรงจากแหล่งข่าว
ติดตามซีเมนส์บน Twitter

แนวทางปฏิบัติและรายงานเบาะแส

ช่องทางการรายงานการละเมิดระเบียบข้อบังคับที่อาจเป็นไปได้ที่ปลอดภัย: สายด่วน "Tell us" และผู้ตรวจการของซีเมนส์

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของซีเมนส์ประจำปี 2016