เกี่ยวกับซีเมนส์

ไทย พม่า และกัมพูชา

ซีเมนส์เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่มุ่งมั่นพัฒนาในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ และการจัดการด้วยระบบดิจิทัล ซีเมนส์เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำในการจัดหาระบบผลิตไฟฟ้าและระบบสายส่งและเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง รวมไปถึงเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ เราคือบริษัทผู้บุกเบิกโซลูชันด้านโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรม

ซีเมนส์ – บริษัทชั้นนำระดับโลก

ในปีงบประมาณ 2017 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2017 ซีเมนส์มีรายได้ 83.0 พันล้านยูโรและมีรายได้สุทธิ 6.2 พันล้านยูโร ปลายเดือนกันยายน 2017 บริษัทมีพนักงานประมาณ 372,000 คนทั่วโลก

ติดต่อเรา

Siemens Limited Thailand

สถานที่ตั้ง

บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
( กรุณาระบุ ชื่อแผนก,ชั้น ที่ชัดเจน
ในกรณีส่งพัสดุหรือเอกสาร )

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 35
2922/333 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310   ประเทศไทย

Map

 

Phone :                   +66 (0) 2 715-4000 
Fax :                       +66 (0) 2 715-4100

อีสเทิร์นซีบอร์ดออฟฟิศ มาบตาพุด
379 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 

โทร : + 66 (0) 38 608-886 to 7
แฟกซ์ : + 66 (0) 38 608-888

ศูนย์บริการอุตสาหกรรม ระยอง
190/2 หมู่ที่ 6 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  


โทร: +66 (0) 38 619 784-9
แฟกซ์.: +66 (0) 38 619 628-30

ศูนย์บริการอุตสาหกรรม นครปฐม
11/1 หมู่ที่ 4 ถนนพุทธมณฑลสาย 7 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร: +66 (0) 34 323-501, 220-696
แฟกซ์.: +66 (0) 34 321-774, 220-717

อีเมล์

ติดต่อบริษัทอื่นๆ

บริษัท บีเอสเอช โฮมแอพพลายแอนซ์ จำกัด
2034/31-39 อิตัลไทยทาวเวอร์  ชั้น 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
สายด่วน:       +66 (0) 2 975 5454
อีเมล์     siemens-th-info@bshg.com
เวปไซต์     www.siemens-home.bsh-group.com/th/

ธุรกิจของเรา

แผนกต่าง ๆ ของซีเมนส์

แผนกวิศวกรรมไฟฟ้า แผนกเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ และแผนกการจัดการด้วยระบบดิจิทัลเป็นภาคส่วนที่สร้างการเจริญเติบโตในระยะยาวให้แก่ซีเมนส์ เพื่อให้เราสามารถใช้ความได้เปรียบจากศักยภาพของตลาดในภาคส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ เราได้แบ่งธุรกิจของเราออกเป็นแปดแผนกและ Siemens Healthineers ตลอดจน Siemens Wind Power ซึ่งเป็นธุรกิจที่แยกออกมาบริหารจัดการต่างหาก

บริษัทซีเมนส์ประเทศไทย

พันธมิตรของประเทศไทย

ตั้งแต่ที่ซีเมนส์เริ่มต้นสานสัมพันธ์ด้านการค้ากับประเทศไทยในปี 1900 เราได้สร้างผลงานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาแรงงานที่มีประสิทธิภาพสูง และการเป็นพลเมืองบรรษัทที่รับผิดชอบต่อสังคม ปัจจุบัน บริษัทซีเมนส์ประเทศไทยมีพนักงานประมาณ 1,100 คนที่ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้เป็นจริง

ทีมงาน

ผู้บริหารซีเมนส์ประเทศไทย

image

มร. มาร์คุส ลอเรนซินี่

ประธานและหัวหน้าฝ่ายบริหาร (CEO)

 
image

คุณ สุปรียา มกรามณี

รองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายการเงิน (CFO)

 
image

คุณ โชติพล จ่างเจริญ

รองประธานอาวุโส

 
image

คุณ นัดจา ฮาคานสัน

รองประธานอาวุโส

 
image

มร.มาร์คุส ลอเรนซินี่ (แทน)

ประธานและหัวหน้าฝ่ายบริหาร

 
image

มร. ดีเทอร์ บร็อคเคิล

รองประธานอาวุโส

 
image

มร. รอส คอนลอน

รองประธานอาวุโส

 

ธุรกิจที่มีการจัดการแยกต่างหาก

บริษัทหลัก

image

มร.โทมัส มาซัวร์

รองประธานอาวุโส

 
image

คุณ ฟิลิป เพเดอบอสค์

รองประธานอาวุโส

 

สถานที่ตั้งอื่น ๆ

สำนักงานตัวแทน

บริษัทซีเมนส์ประเทศไทยควบคุมดูแลกิจกรรมทางธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ซึ่งก็คือ พม่าและกัมพูชา

image

พม่า

เป็นเวลามากกว่า 25 ปีมาแล้วที่ซีเมนส์ได้ให้การสนับสนุนพม่าในการเดินทางไปสู่อนาคตที่สดใส

อ่านเพิ่มเติม

image

กัมพูชา

ตั้งแต่ปี 1998 บริษัทซีเมนส์กัมพูชาภูมิใจที่ได้ให้การสนับสนุนกัมพูชาเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

บริษัทซีเมนส์ทั่วโลก

ซีเมนส์ทั่วโลก

 

เป็นเวลากว่า 170 ปีมาแล้วที่ชื่อซีเมนส์ได้กลายเป็นชื่อที่คุ้นเคยในระดับสากลและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

 

ซีเมนส์คือบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกซึ่งมีจุดยืนอยู่บนห่วงโซ่คุณค่าทางวิศวกรรมไฟฟ้า (electrification value chain) ตั้งแต่การผลิตกระแสไฟฟ้า การส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปจนถึงโซลูชันโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid Solution) และการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงด้านการตรวจวินิจฉัยด้วยภาพถ่ายทางการแพทย์และการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 30 กันยายน 2017 ซีเมนส์มีพนักงานประมาณ 372,000 คนในกว่า 200 ประเทศ/ภูมิภาค เราปฏิบัติงานในฝ่ายการผลิตและโรงงานผลิตทั่วโลก นอกจากนี้ เรายังมีอาคารสำนักงาน คลังสินค้า ศูนย์วิจัยและพัฒนา หรือสำนักงานขายในเกือบทุกประเทศ/ภูมิภาคทั่วโลก

Worldwide Presence

We are present at the most important fairs around the world. Come and meet us there.
Fairs & Events

โซลูชันเฉพาะทาง

โซลูชันเฉพาะทางของซีเมนส์

ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม และประสบการณ์อันยาวนานของซีเมนส์จะช่วยบุกเบิกอนาคตที่ยั่งยืนไปทั่วโลก ค้นหารายละเอียดข้อมูล ข่าว ข้อมูลเชิงลึก และข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับโซลูชันเฉพาะทางที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จของซีเมนส์ในการจัดหาโซลูชันที่ล้ำสมัยสำหรับงานด้านต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรม การเงิน และพลังงาน

วิสัยทัศน์ปี 2020 ของเราจะนำซีเมนส์ไปสู่อนาคตที่ประสบความสำเร็จ
ภาพรวมของกลยุทธ์

เรื่องราวของซีเมนส์

เรื่องราวของเรา

ผลิตภัณฑ์และโซลูชันของเราทำให้ลูกค้าของเราสามารถกำหนดมาตรฐานใหม่ให้แก่อุตสาหกรรม ต่อไปนี้คือเรื่องราวแห่งความสำเร็จของลูกค้าของเรา

image

Uptime Anytime

How Digital Realty reached industry-leading deployment times.

Today, everything is based on data – and data centers must deliver speed and scalability to successfully serve as the backbone of entire industries, the factories of the 21st century. Learn how global data center player Digital Realty, together with Siemens, grew their colocation site network by scaling to meet customer needs at unrivaled speeds.
 

Read the story

image

Smooth Service on the Rough Seas

Full Wind Service Ahead

It has always been true that the farther a wind turbine stands from shore, the more expensive its maintenance. To solve this problem, Siemens invented service operation vessels. These “floating service workshops” will revolutionize the offshore market and decrease maintenance costs.
 

Read the story

image

Record-Breaking Power Plant

See the technology behind the world‘s most efficient power plant.

Siemens has built the world's most efficient power plant in Düsseldorf, Germany. It holds three world records, is considered an industry benchmark, and has been officially connected to the grid since January 2016.
 

Read the story

image

Driven by Data

How Siemens helped Maserati face the future of manufacturing.

How can you achieve a shorter time to market without sacrificing quality?
To meet these market demands, sports car manufacturer Maserati went digital and worked with holistic manufacturing solutions, choosing a partner who covers the entire industrial value chain: Siemens.
 

Read the story

 
Experience the fascinating world of markets, technology and innovation through our magazines.
Siemens Magazines