Eurex Energy premieňa plasty na využiteľné chemické látky.