Contact us

Vodík je príležitosť. Prečo ju nevyužiť?

Vodíkové technológie majú prioritu medzi projektmi, ktoré chce ministerstvo hospodárstva v najbližších rokoch podporiť z verejných zdrojov. Obrovský potenciál v nich vidí aj Európska komisia, najmä v doprave a energetike. Dobrú budúcnosť veští vodíku v nákladnej doprave a všade tam, kde je elektrifikácia zložitá alebo nedosiahnuteľná – na železnici, v mestských autobusoch či na lodiach. Výroba vod…