Contact us

Batériové úložisko Siemensu ušetrilo prírodu aj náklady

Skúsenosť Východoslovenskej distribučnej ukazuje, že vo vybraných lokalitách môže byť plávajúca akumulácia energie ideálnym doplnkom pri skvalitňovaní sieťovej infraštruktúry.
Skúsenosť Východoslovenskej distribučnej ukazuje, že vo vybraných lokalitách môže byť plávajúca akumulácia energie ideálnym doplnkom pri skvalitňovaní sieťovej infraštruktúry.