Contact us

Víťazi 21. ročníka súťaže mladých elektrotechnikov

Hlavnú cenu SYGA 2024 za simuláciu technologického procesu finalizácie pneumatíkv získali Daniel Zavarský a Matúš Hodek zo SPŠE Hálova v Bratislave. Výhercovia získali zostavu riadiaceho systému SIMATIC 1200 pre flexibilné a efektívne automatizačné úlohy malého až stredného výkonu.
Hlavnú cenu SYGA 2024 za simuláciu technologického procesu finalizácie pneumatíkv získali Daniel Zavarský a Matúš Hodek zo SPŠE Hálova v Bratislave. Výhercovia získali zostavu riadiaceho systému SIMATIC 1200 pre flexibilné a efektívne automatizačné úlohy malého až stredného výkonu.