Víťazi 18. ročníka súťaže mladých elektrotechnikov 

Tomáš Sýkora so spolužiakom Adamom Sivuľkom z Prešova zostrojili funkčnú linku na výrobu opaskov získali ako podporu pre svoj ďalší rozvoj zostavu riadiaceho automatu s programovým vybavením a motivačné štipendium na niektorú zo slovenských vysokých škôl s technickým zameraním.
Image
Tomáš Sýkora so spolužiakom Adamom Sivuľkom z Prešova zostrojili funkčnú linku na výrobu opaskov získali ako podporu pre svoj ďalší rozvoj zostavu riadiaceho automatu s programovým vybavením a motivačné štipendium na niektorú zo slovenských vysokých škôl s technickým zameraním.