Contact us

Naša vízia a hodnoty

Spoločnosť Siemens sa chce stať priekopníkom. To je naša vízia založená na našich hodnotách a rastom orientovanej stratégii. Pracujeme každý deň, aby sa táto vízia stala realitou.