Contact us

Spoločenská zodpovednosť

Správať sa zodpovedne znamená pre nás v prvom rade konať každodenne eticky a byť spravodliví a empatickí voči našim zákazníkom, zamestnancom, obchodným partnerom, akcionárom aj voči celej verejnosti. Sme však presvedčení, že splnením týchto základných princípov ľudskosti a slušnosti sa zodpovednosť globálnej korporácie nekončí.
Správať sa zodpovedne znamená pre nás v prvom rade konať každodenne eticky a byť spravodliví a empatickí voči našim zákazníkom, zamestnancom, obchodným partnerom, akcionárom aj voči celej verejnosti. Sme však presvedčení, že splnením týchto základných princípov ľudskosti a slušnosti sa zodpovednosť globálnej korporácie nekončí.