Contact us

Smart Infrastructure (SI)

Smart Infrastructure spája energetické systémy, budovy a priemyselné odvetvia s cieľom prispôsobiť a vyvíjať spôsob, akým žijeme a pracujeme. Spolupracujeme so zákazníkmi a partnermi na vytvorení ekosystému, ktorý intuitívne reaguje na potreby ľudí a pomáha zákazníkom lepšie využívať zdroje. Pomáha našim zákazníkom prosperovať, spoločenstvám napredovať a podporuje trvalo udržateľný rozvoj.
Smart Infrastructure spája energetické systémy, budovy a priemyselné odvetvia s cieľom prispôsobiť a vyvíjať spôsob, akým žijeme a pracujeme. Spolupracujeme so zákazníkmi a partnermi na vytvorení ekosystému, ktorý intuitívne reaguje na potreby ľudí a pomáha zákazníkom lepšie využívať zdroje. Pomáha našim zákazníkom prosperovať, spoločenstvám napredovať a podporuje trvalo udržateľný rozvoj.