Contact us

Digital Industries (DI)

Siemens Digital Industries je lídrom inovácií a technológií v oblasti priemyselnej automatizácie a digitalizácie. Vďaka úzkej spolupráci s našimi partnermi a zákazníkmi ponúkame komplexné portfólio riešení pre digitálnu transformáciu v diskrétnom aj procesnom priemysle.
Siemens Digital Industries je lídrom inovácií a technológií v oblasti priemyselnej automatizácie a digitalizácie. Vďaka úzkej spolupráci s našimi partnermi a zákazníkmi ponúkame komplexné portfólio riešení pre digitálnu transformáciu v diskrétnom aj procesnom priemysle.