Contact us

História spoločnosti

120 rokov Siemens na Slovensku je prvou, úspešnou etapou, ktorá pomohla zo Slovenska vytvoriť modernú, dynamicky sa rozvíjajúcu krajinu. Počas týchto rokov sa otvorili nové možnosti technologického rozvoja a napredovania. Prvé stroje na výrobu elektriny a technológie Siemens odštartovali rozmach priemyslu, vznikali nové odvetvia. Elektrina sa dostala do domácností, oživila cesty a dopravu, ovládla…
120 rokov Siemens na Slovensku je prvou, úspešnou etapou, ktorá pomohla zo Slovenska vytvoriť modernú, dynamicky sa rozvíjajúcu krajinu. Počas týchto rokov sa otvorili nové možnosti technologického rozvoja a napredovania. Prvé stroje na výrobu elektriny a technológie Siemens odštartovali rozmach priemyslu, vznikali nové odvetvia. Elektrina sa dostala do domácností, oživila cesty a dopravu, ovládla…