vladimir-kanta-2.jpg

Hudobný virtuóz, ktorý namiesto hry na klarinet robí budovy “zelenšie“

Vladimír Kanta, Data Analytik