Image

Fire Safety – Siemens Advanta

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Rozhodujúcu rolu v ochrane ľudí aj majetku pred požiarmi dnes zohrávajú technológie.
Posuň svoje IT zručnosti na novú úroveň