fire-sk-advanta.jpg

Fire Safety

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Rozhodujúcu rolu v ochrane ľudí aj majetku pred požiarmi dnes zohrávajú technológie.