Contact us

Siemens Advanta Development

V našej spoločnosti sa venujeme moderným riešeniam pre inteligentné budovy, vyvíjame protipožiarne systémy na ochranu osôb a majetku, dbáme na udržateľnosť a vďaka technológiám a dátovej analytike hľadáme čo najlepšie cesty k zelenšej budúcnosti.
V našej spoločnosti sa venujeme moderným riešeniam pre inteligentné budovy, vyvíjame protipožiarne systémy na ochranu osôb a majetku, dbáme na udržateľnosť a vďaka technológiám a dátovej analytike hľadáme čo najlepšie cesty k zelenšej budúcnosti.