Hasenie a likvidácia

V súčasnosti je každý odkázaný na prístup k dátam, aktívne pripojenie a neprerušované elektrické napájanie. Sú fundamentom moderného života. A to je presne to, čo chránia naše plynové hasiace zariadenia. Okrem toho chránia aj nenahraditeľné hodnoty ako staré knihy, umelecké diela alebo dokumenty. Ponuka hasenia je časťou našej ponuky požiarnej bezpečnosti. Ponúka vám automatizovanú, inteligentnú a…
Siemens Extinguishing
V súčasnosti je každý odkázaný na prístup k dátam, aktívne pripojenie a neprerušované elektrické napájanie. Sú fundamentom moderného života. A to je presne to, čo chránia naše plynové hasiace zariadenia. Okrem toho chránia aj nenahraditeľné hodnoty ako staré knihy, umelecké diela alebo dokumenty. Ponuka hasenia je časťou našej ponuky požiarnej bezpečnosti. Ponúka vám automatizovanú, inteligentnú a…